Οι αιτήσεις συμμετοχής για το 2017 έχουν λήξει!!! 

 

 

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον.  

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για το Φεστιβάλ